• najlepsza
 • psychedelix
 • admchm
 • loca-blueberry
 • pagansoul
 • grigorijo
 • sissikaiserin
 • luiz
 • Alrune
 • foggyeyes
 • BeardedGentleman
 • Tomatos
 • aquila9
 • dunkellicht
 • superauthorme
 • quietquarrel
 • bubu-jaga
 • Sylvka
 • Hypothermia
 • arazyel
 • slavia
 • MarcoDW
 • mearya
 • karmazynowykruk
 • inajaa
 • insidemysoul
 • apocalipsecorps
 • Linnie
 • mikuo
 • Pedrunio
 • strasznik
 • Renfos
 • louve
 • Shadow-Moore
 • blackiris
 • kojotek
 • farum
 • weronikako
 • Shadowblade
 • grumpy
 • TankistD
 • nerdanel
 • Eldharjarr
 • zabawkiprofana
 • liberalholocaust
 • szubienicznik
 • projectmayhem
 • katvont
 • ssozs
 • SinlessSatanist
 • fidolina
 • lornaa
 • Evelajnaxxx
 • umakemewannafuck
 • deathrider
 • arayo
 • Mrrruk
 • DarkViggen
 • notatkinaherbacianympapierze
 • dnienie
 • kittythegreen
 • hostium
 • angelsdemon
 • cienieminione
 • rattyness
 • arczibald
 • hildebeithegerda
 • Valfar
 • VarjoaValkyrie
 • Liam
 • destrukcja
 • crux
 • Mamba
 • brzoza
 • ladykenobi
 • fashionbeauty
 • flanela
 • Kokytos
 • niezwyykla
 • chocolatekitten
 • guyver
 • nyesuure
 • misiek2740
 • pettev
 • zorza
 • szelestyna
 • maardhund
 • undine
 • medeahandcloster
 • Zwierzeniakontestatora
 • jaavi
 • Nachtrabe
 • koszmarek
 • misza
 • Kastetus
 • emiltas
 • DavyJones
 • kitbo
 • Ubivec75
 • raksha
 • ilmarinenkowal
 • Vix
 • CanisLupus
 • cinnamomum
 • goultard
 • swmmp
 • Jerusalem
 • 01ChevalierDistingue
 • Qualinestii
 • blackmamba
 • keyrings
 • strangespecters
 • colourofmoonlight
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

4948 2dc2
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted from4777727772 4777727772 viaadmchm admchm
5009 d440 500
Reposted fromtfu tfu
5031 2df6 500
Reposted fromtfu tfu
6473 83d4 500
Reposted fromrichardth richardth viaPoranny Poranny
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaPoranny Poranny
"Microdosing" can be of interest to all of us among those who generally create a sense of well-being, reduce anxiety and stress, increase concentration, fuel creativity or raise one's own spirits.

Microdosing is not about achieving the stereotypical "high"; It's about achieving balance with a general sense of health and wellbeing ...

Sources about microdosing from CBD & THC: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28599212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930618/
CBD is credited with a powerful sedative effect that can help with various sleep problems, such as sleep disorders, insomnia, interrupted sleep, post-traumatic stress disorder, restless leg syndrome, and other nocturnal disorders ...
You can find studies here to read: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27768570 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27031992 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16844117 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15118485 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343597
Jeśli nie jesteś pierwszą miłością mojego życia - a nie jesteś - to powiem ci coś ważnego. Powiem to dosadniej. Bądź ostatnią miłością mojego życia.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viapsycha psycha
Kawa z mlekiem jest dobra, kawa czarna jest dobra. To jest inny smak, inne spektrum smakowe. Zupełnie inne doznanie. Lubię pić taka, na jaką mam akurat ochotę.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
4476 fb71 500
Reposted bykudlatyunterlandmrpaf
4474 e36e 500
Reposted bykudlaty kudlaty
4473 15e7 500
Reposted bycavebear cavebear
4472 8f9a 500
Reposted byjulann julann
4445 4eda
Reposted bystonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl